คณะผู้บริหาร

นายสำเนา​ เทียมดวงแข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุริยันต์ สายสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพสธร​ เพ็ชรแก่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา