ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 ,ม.4 (อ่าน 100) 05 เม.ย. 62
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 177) 11 ก.พ. 62