คณะผู้บริหาร

นายธารา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายถนอม สุวรรณศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ