ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
88 หมู่ 14 ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง   ตำบลโนนสัง  อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
เบอร์โทรศัพท์ 042375308 เบอร์โทรสาร 042-375162
Email : nonsangns19@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน