ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่รับมอบตัวและทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 22) 21 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้น ม. และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 13 ก.พ. 66
ประกาศ การเปิดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 268) 07 ต.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 313) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 292) 01 ก.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 298) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย (อ่าน 329) 01 ก.ย. 65