ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนโนนสังวิทยาคารได้จัดโครงการ Classroom meeting เพื่อ ให้ผู้ปกครอง รับทราบนโยบายของโรงเรียนและ เพื่อสร้างเครือข่าย ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในระบบดูแลนักเรียน โดยมี
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 412 ครั้ง