ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ร่วมกับ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม ได้จัดโครงการ ค่าย “คุณธรรม ต้นกล้าสัง – วิทย์” ซึ่งวันที่ 6-7 จัดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 7-9 จัดสำ
บ่ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที
เช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร ภูแอ่น) ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ที่เริ่มใช้ ในภาคเรี
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562สมาพันธ์กู้ชีพ กู้ภัย อีสานเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมกับอาสากู้ภัยโนนสัง ได้จัดอบรมโครงการ “สร้างความปลอดภัยทางถนนและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับนักเรียนนักศึกษา” รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,22:46   อ่าน 379 ครั้ง