สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

           ช้าง หมายถึง ผู้มีพลัง
  ต้นสัง หมายถึง ความร่มรื่น อดทน
  ภูเขาสองลูก หมายถึง ภูพานคำ
  ลำธาร หมายถึง เขื่อนอุบลรัตน์