รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
88 หมู่ 14 ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง   ตำบลโนนสัง  อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
เบอร์โทรศัพท์ 042375308 เบอร์แฟกส์ 042-375162
Email : nonsangns19@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :