ผู้บริหาร

นายธารา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2018
ปรับปรุง 15/02/2019
สถิติผู้เข้าชม 49881
Page Views 58719
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
เพจโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกุดแท่น กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
2 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง 042950063
3 โรงเรียนบ้านวังคูณ กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
4 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
5 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
6 โรงเรียนบ้านนาทม กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
8 โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี ทรายทอง ศรีบุญเรือง
9 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม ทรายทอง ศรีบุญเรือง
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายทอง ศรีบุญเรือง
11 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด ทรายทอง ศรีบุญเรือง
12 โรงเรียนบ้านหนองอุ ทรายทอง ศรีบุญเรือง
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า ทรายทอง ศรีบุญเรือง
14 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น นากอก ศรีบุญเรือง
15 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม นากอก ศรีบุญเรือง
16 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นากอก ศรีบุญเรือง
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม นากอก ศรีบุญเรือง
18 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา นากอก ศรีบุญเรือง 08-62189424,08-78644748
19 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) นากอก ศรีบุญเรือง
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก นากอก ศรีบุญเรือง
21 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง นากอก ศรีบุญเรือง
22 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นากอก ศรีบุญเรือง
23 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง นากอก ศรีบุญเรือง
24 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร นากอก ศรีบุญเรือง
25 โรงเรียนบ้านวังไฮ นากอก ศรีบุญเรือง
26 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี นากอก ศรีบุญเรือง
27 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก นากอก ศรีบุญเรือง -
28 โรงเรียนบ้านป่าคา ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
29 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
30 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
32 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
34 โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
35 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
36 โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
37 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทอง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
38 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
39 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
40 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
41 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
42 โรงเรียนบ้านหนองคังคา หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
43 โรงเรียนบ้านผาสุก หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
44 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
45 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
46 โรงเรียนบ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
47 โรงเรียนบ้านคอกวัว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
49 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
50 โรงเรียนบ้านนาทับควาย หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
51 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้ว หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
52 โรงเรียนบ้านหนองโน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
53 โรงเรียนดอนปอวิทยา หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
54 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง
55 โรงเรียนหนองโกโนนประดู่วิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง 042-314308
56 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง 042-370212
57 โรงเรียนบ้านสำราญสุข หนองแก ศรีบุญเรือง
58 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ หันนางาม ศรีบุญเรือง
59 โรงเรียนกุดจิกวิทยา หันนางาม ศรีบุญเรือง
60 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง) หันนางาม ศรีบุญเรือง
61 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หันนางาม ศรีบุญเรือง 042354216
62 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง หันนางาม ศรีบุญเรือง
63 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
64 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
65 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
66 โรงเรียนบ้านมอใต้ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
67 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
68 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
69 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
70 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
71 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา โนนม่วง ศรีบุญเรือง
72 โรงเรียนบ้านมอเหนือ โนนม่วง ศรีบุญเรือง
73 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง
74 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โนนม่วง ศรีบุญเรือง 042-950069
75 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง
76 โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
77 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
78 โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19) โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
79 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
80 โรงเรียนโนนสะอาด โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
81 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
82 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
83 โรงเรียนโนนคูณวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
84 โรงเรียนบ้านวังแคน โนนสะอาด ศรีบุญเรือง 042 - 314142
85 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
86 โรงเรียนบ้านโนนอุดม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
87 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู -
88 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
89 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
90 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
91 โรงเรียนบ้านกุดจิก กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
92 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
93 โรงเรียนบ้านกุดฉิม นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
94 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
95 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
96 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
97 โรงเรียนบ้านทรายงาม นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
98 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
99 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
100 โรงเรียนบ้านกุดเต่า นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
101 โรงเรียนบ้านนาอ่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
102 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
103 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
104 โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
105 โรงเรียนบ้านข้องโป้าสาขาบ้านโนนหวาย บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
106 โรงเรียนบ้านดอนนาดี บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
107 โรงเรียนบ้านข้องโป้ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
108 โรงเรียนบ้านหินคูณ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
109 โรงเรียนบ้านข้องโป้าสาขาบ้านค้อ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
110 โรงเรียนบ้านโคกม่วย บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
111 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู 0-4294-3092
112 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
113 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
114 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
115 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
116 โรงเรียนบ้านบกฯสาขาบ้านพันดอน บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
117 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
118 โรงเรียนบ้านลาด ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
119 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
120 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
121 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
122 โรงเรียนบ้านบุ่งบก ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
123 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
124 โรงเรียนศรีหนองบัววิทยา ที่ดินราชพัสดุ ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
125 โรงเรียนบ้านลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
126 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
127 โรงเรียนพิศาลวิทยา หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
128 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
129 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
130 โรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
131 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
132 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
133 โรงเรียนบ้านวังหมื่น หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
134 โรงเรียนบ้านสุขเกษม หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
135 โรงเรียนบ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
136 โรงเรียนอนุบาลสุดา หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
137 โรงเรียนบ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
138 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู 042-313-287
139 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
140 โรงเรียนบ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
141 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
142 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
143 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
144 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
145 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
146 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
147 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
148 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
149 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
150 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
151 โรงเรียนบ้านดอนหัน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
152 โรงเรียนบ้านโนนม่วง หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
153 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
154 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
155 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
156 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
157 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
158 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
159 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
160 โรงเรียนบ้านนาเลิง โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
161 โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
162 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
163 โรงเรียนบ้านภูพานคำ โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
164 โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
165 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
166 โรงเรียนร่มเกล้า โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
167 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
168 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
169 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู 042-378-309
170 โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
171 โรงเรียนบ้านห้วยลึก โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
172 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
173 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก กุดดู่ โนนสัง
174 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดดู่ โนนสัง
175 โรงเรียนบ้านหนองแวง กุดดู่ โนนสัง
176 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย กุดดู่ โนนสัง
177 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กุดดู่ โนนสัง
178 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 กุดดู่ โนนสัง
179 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ กุดดู่ โนนสัง 042356175
180 โรงเรียนบ้านโสกช้าง กุดดู่ โนนสัง
181 โรงเรียนบ้านโสกแดง นิคมพัฒนา โนนสัง
182 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 นิคมพัฒนา โนนสัง
183 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนสัง
184 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมพัฒนา โนนสัง
185 โรงเรียนบ้านดงบาก นิคมพัฒนา โนนสัง
186 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน บ้านค้อ โนนสัง
187 โรงเรียนบ้านกุดแห่ บ้านค้อ โนนสัง
188 โรงเรียนบ้านท่าศิลา บ้านค้อ โนนสัง
189 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ โนนสัง
190 โรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านค้อ โนนสัง
191 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านค้อ โนนสัง
192 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย บ้านถิ่น โนนสัง
193 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง บ้านถิ่น โนนสัง 042370741
194 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว บ้านถิ่น โนนสัง
195 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร บ้านถิ่น โนนสัง
196 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง
197 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง
198 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว บ้านถิ่น โนนสัง
199 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่ โนนสัง
200 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ปางกู่ โนนสัง
201 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ปางกู่ โนนสัง
202 โรงเรียนปรางค์กู่ ปางกู่ โนนสัง
203 โรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปางกู่ โนนสัง
204 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 ปางกู่ โนนสัง
205 โรงเรียนบ้านท่าลาด หนองเรือ โนนสัง
206 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ หนองเรือ โนนสัง
207 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา หนองเรือ โนนสัง
208 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองเรือ โนนสัง
209 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม หนองเรือ โนนสัง
210 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง หนองเรือ โนนสัง
211 โรงเรียนบ้านข่าน้อย โคกม่วง โนนสัง
212 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โคกม่วง โนนสัง 042370087
213 โรงเรียนบ้านวังมน โคกม่วง โนนสัง
214 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โคกม่วง โนนสัง 042002264
215 โรงเรียนบ้านหนองปิง โคกม่วง โนนสัง
216 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล โคกม่วง โนนสัง
217 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ โนนสัง
218 โรงเรียนบ้านหนองตานา โคกใหญ่ โนนสัง
219 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โคกใหญ่ โนนสัง
220 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง โคกใหญ่ โนนสัง
221 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา โนนสัง โนนสัง 042-375707
222 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง โนนสัง
223 โรงเรียนบ้านโสกจาน โนนสัง โนนสัง
224 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โนนสัง โนนสัง
225 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ โนนสัง โนนสัง
226 โรงเรียนบ้านฝายหิน โนนสัง โนนสัง
227 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร โนนสัง โนนสัง
228 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง โนนสัง
229 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสัง โนนสัง
230 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนเมือง โนนสัง
231 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร โนนเมือง โนนสัง
232 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมือง โนนสัง
233 โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนเมือง โนนสัง
234 โรงเรียนบ้านโนนตาล โนนเมือง โนนสัง 042370651
235 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนเมือง โนนสัง