Q&A (ถาม-ตอบ)

Q&A (ถาม-ตอบ)
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และโรงเรียนสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น FacebookFanpage, Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
 

1. ช่องทาง Facebook

 

2. ช่องทางเว็บไซต์3. เบอร์ติดต่อ